Які існують форми довіреностей?

21 травня 2021, 09:37Новини222

Этот материал также доступен на русском

Навіть, якщо мова йде про генеральну довіреність, доцільно якомога чіткіше перерахувати повноваження представника.

 • Посилання скопійованоlink copied

За загальним правилом довіреність повинна бути видана в тій формі, в якій, відповідно до вимог закону, повинна бути укладена угода, на вчинення якої уповноважений повірений. Так, наприклад, довіреність на укладення угоди купівлі-продажу нерухомості повинна бути засвідчена нотаріально. Крім того, нотаріально повинна бути засвідчена довіреність, видана в порядку передоручення, – пише Простобанк.

Виняток становлять довіреності на отримання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів, а також поштової кореспонденції. Такі довіреності можуть бути засвідчені посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання.

До нотаріально посвідчених прирівнюються:

 • довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні в госпіталі, санаторії або іншому військово-лікувальному закладі, засвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем;
 • довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з’єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса, а також довіреність працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця, засвідчена командиром (начальником);
 • довіреність особи, яка міститься в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, засвідчена начальником цієї установи;
 • довіреність особи, яка проживає в населеному пункті, де немає нотаріусів, засвідчена уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами.

Довіреності на право участі та голосування в загальних зборах, крім нотаріусів та інших посадових осіб, які видають довіреності, що прирівнюються до нотаріальних, можуть засвідчувати реєстратори, депозитарії та зберігачі.

Нотаріуси посвідчують довіреності відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012р. № 296/5). У дорученні повинні бути чітко вказані юридичні дії, які належить вчинити представнику. Навіть, якщо мова йде про генеральну довіреність, доцільно якомога чіткіше перерахувати повноваження представника.

«У тексті довіреності повинні бути зазначені місце і дата її складання, прізвище, ім’я, по батькові (повне найменування юридичної особи), місце проживання (місце знаходження юридичної особи) довірителя і повіреного, а в необхідних випадках і посаду, яку вони займають.В дорученнях на ім’я адвокатів вказують їх статус і членство в адвокатському об’єднанні.Довіреність повинна бути підписана довірителем» – розповідає адвокат Марина Саєнко.

Вимоги до змісту довіреностей, виданих в простій письмовій формі такі ж, як і до посвідчених нотаріально. Довіреності від імені юридичної особи повинні бути підписані її керівником і скріплені печаткою. А довіреності на отримання грошових коштів або матеріальних цінностей – також головним бухгалтером організації.

Який термін дії довіреностей?

У довіреності також повинен бути вказаний термін її дії. Термін дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку дії основної довіреності. Якщо термін дії довіреності не зазначений, довіреність вважається безстроковою і діє до припинення її дії.

Представництво за довіреністю припиняється у разі:

 • закінчення терміну її дії;
 • скасування довіреності довірителем;
 • відмови повіреного від дій, передбачених довіреністю;
 • припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
 • припинення юридичної особи, якій була видана довіреність;
 • смерті довірителя або повіреного, визнання його загиблим, безвісти зниклим, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності.

У разі смерті довірителя повірений зберігає свої повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або здійснення дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків.

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Законодавство

Статті • Влада i люди
Не всі порушення проектної документації під час будівництва будуть автоматично призводити до визнання об’єкту самочинно збудованим, а лише істотні та встановлені законом

Законодавство

Статті • Влада i люди
Скасування Господарського кодексу більше нагадує дивний спосіб лікування головного болю за допомогою гільйотини

Законодавство

Статті • Влада i люди
Пенсія призначається незалежно від тривалості служби

Законодавство

Статті • Влада i люди
Cпрощений режим регулювання трудових відносин дозволяє у трудовому договорі визначати додаткові права, обов’язки і відповідальність сторін

Законодавство

Статті • Влада i люди
Переважно благодійними питаннями опікуються юридичні утворення, тобто саме вони мають виступати податковими агентами

Законодавство

Статті • Влада i люди
Метою закону є регулювання нестандартних форм зайнятості для осіб, які виконують роботу на непостійній основі