Проблемні борги

Продаж арештованого майна через електронні торги: юридичні нюанси

17 травня 2021, 09:33Новини527

Этот материал также доступен на русском

Після набрання чинності Наказом сили реалізація арештованого майна здійснюється шляхом проведення організатором електронних торгів або торгів за фіксованою ціною.

 • Посилання скопійованоlink copied

Арештоване майно боржників, а саме: нерухомість, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізується виключно з публічних торгів (аукціонів). Виставляється таке майно на торги виключно органами державної виконавчої служби. Процедура проведення аукціонів регламентована Наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 р № 2831/5 про затвердження «Порядку реалізації арештованого майна».Наказом державне підприємство «Сетам» уповноважене на здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення системи реалізації майна, організацію та проведення електронних торгів, торгів з фіксованою ціною і на виконання інших функцій, передбачених Порядком.

Після набрання чинності Наказом сили реалізація арештованого майна здійснюється шляхом проведення організатором електронних торгів або торгів за фіксованою ціною.

Організатор і Партнери забезпечують постійний доступ учасникам до їх особистих кабінетів, а спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).

Реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження».

Якщо вартість майна боржника визначено в рішенні суду, виконавець передає майно на реалізацію за ціною, визначеною судовим рішенням, без проведення визначення вартості чи оцінки такого майна, крім рішень про конфіскацію майна.Вартість майна, визначена у звіті про оцінку майна, є дійсною на період реалізації арештованого майна.

Датою передачі майна на реалізацію вважається дата внесення в Систему інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною).

Організатор здійснює внесення в Систему інформації про арештоване майно (формування лота) і його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.Заявка на реалізацію арештованого майна повинна містити такі дані:

 • повне найменування відділу державної виконавчої служби або прізвище ім’я, по батькові (за наявності) приватного виконавця, виконавчий округ, номер посвідчення приватного виконавця;
 • номер виконавчого провадження відповідно до автоматизованої паспортної системи виконавчих проваджень;
 • повні найменування боржника та стягувача, їх адреси, код ЄДРПОУ – для юридичних осіб;
 • форма реалізації арештованого майна (електронні торги або торги по фіксованій ціні)
 • вид майна (вказується відповідно до категорій, які використовуються на веб-сайті);
 • найменування майна, включаючи назву моделі, модифікації і інші складові найменування, які вказуються відповідно до реєстраційної, технічної та іншої документації або наявними позначками в самому майні;
 • відомості про майно, яке передається на реалізацію, його склад, характеристики, опис, включаючи інформацію про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність;
 • місцезнаходження майна (для нерухомого майна – точну поштову адресу, для рухомого – адреса зберігача)
 • відомості про зберігача майна (найменування, фактична і юридична адреси, телефон, електронна адреса);
 • відомості про діючі обтяження майна, зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек);
 • вартість майна, переданого на реалізацію, визначена рішенням суду або відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»;
 • реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця для перерахування коштів;
 • адресу офіційної електронної пошти відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця;
 • фото та / або відеоматеріали;
 • електронний цифровий або власноручний підпис начальника відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.У разі якщо заявку на реалізацію арештованого майна подав приватний виконавець, він підписує її самостійно з дотриманням умов, зазначених у цьому пункті.

Виконавець в термін не пізніше п’яти робочих днів після ознайомлення сторін з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна готує проект заявки на реалізацію арештованого майна.Державний виконавець надсилає заявку на реалізацію арештованого майна начальнику відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для підписання та передачі Організатору.

Організатор вносить в Систему інформацію про майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги (торги по фіксованій ціні)) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на третій робочий день з дати її отримання.Лот вноситься за типом, найменуванням, категорії відповідно до класифікації, яка підтримується системою, що забезпечує вільний і прямий пошук за відповідними пошуковими критеріями (вид майна, назва, модель, регіон зберігання, стартова ціна, номер виконавчого провадження відповідно до автоматизованої паспортної системи виконавчого провадження та т.п.).

Після внесення лота в Системі автоматично визначається термін для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, який становить:

 • для торгів за фіксованою ціною – 5 календарних днів;
 • для електронних торгів:
 • для лотів зі стартовою ціною до 5000,00 грн – 10 календарних днів;
 • для лотів зі стартовою ціною від 5000,01 до 1000 000,00 грн – 20 календарних днів;
 • для лотів зі стартовою ціною від 1000 000,01 грн – 30 календарних днів.

Дата початку проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) призначається на наступний після закінчення зазначених термінів день і відображається в інформаційному повідомленні, яке розміщується на веб-сайті автоматично після внесення інформації про лот в Систему.

Інформаційне повідомлення про електронні торги (торги по фіксованій ціні) має містити:

1) загальну інформацію про електронні торги (торги по фіксованій ціні):

 • відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);
 • відомості про зберігача (найменування та місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання або перебування (для фізичних осіб), контактний телефон, електронна адреса (за наявності), фактична адреса зберігання майна);
 • порядок оформлення участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною)
 • дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) в Систему;
 • термін підготовки до проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною)
 • кінцевий термін прийому заявок, якщо проводяться електронні торги;
 • дату і час початку електронних торгів (торгів за фіксованою ціною)
 • дату і час закінчення торгів (вказуються до хвилин)
 • терміни сплати і розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);
 • порядок і умови отримання майна переможцем;
 • найменування, контактні телефони, адресу офіційної електронної пошти і реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), на який в разі визначення переможця електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) необхідно перерахувати кошти за придбане майно, терміни сплати таких коштів, номер виконавчого провадження згідно з даними автоматизованої системи виконавчих проваджень.

2) інформацію про майно (лот):

 • реєстраційний номер лота;
 • вид майна;
 • найменування майна;
 • відомості про майно, що виставляється на електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), його склад, опис, наявність дефектів;
 • місцезнаходження майна;
 • фотографічне зображення майна (відеоматеріали при наявності);
 • відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб;
 • розмір гарантійного внеску (розмір винагороди за організацію і проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);
 • стартову ціну продажу;
 • крок електронних торгів;
 • порядок ознайомлення з майном (фактична адреса зберігача та адреса зберігання майна, час для ознайомлення, контактні телефони та електронна адреса (за наявності)).

Програмні засоби Системи функціонують в цілодобовому режимі, за винятком проведення планових та позапланових профілактичних і / або технічних робіт, і забезпечують автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників через Інтернет-сайт.

Для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) учасник проходить процедуру реєстрації на веб-сайті, подає заявку на участь в електронних торгах по кожному лоту окремо, платить гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені Порядком.

Електронні торги починаються у визначенний в інформаційному повідомленні про електронні торги день.Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9 до 18 годин.Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення терміну, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від моменту подачі останньої цінової пропозиції, але не пізніше 22 годин.

Всі учасники, які були зареєстровані Організатором, мають он-лайн доступ до течії електронних торгів.Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту.Цінова пропозиція подається через Сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним в повідомленні про електронні торги.Перша цінова пропозиція має бути рівною стартовій ціні лота.Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана учасником тільки після перевищення її цінової пропозиції іншим учасником і повинна містити ціну, що на встановлений Організатором крок вище попередньої.

Кожен з учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Інтернет-сайт електронних торгів особливу ставку покупки лота.

Особлива ставка може бути подана учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу і кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу за стартову.Кожен учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.Особлива ставка не повинна бути кратна кроку електронних торгів.У разі якщо учасником були подані цінові пропозиції в ході торгів, особлива ставка повинна бути вище його максимальної цінової пропозиції.

Після представлення особливої ​​ставки учасник може подавати інші цінові пропозиції.

Факт подачі особливої ​​ставки будь-яким з учасників відображається в інформації про хід торгів, яка доступна всім зареєстрованим учасникам.Розмір представленої особливої ​​ставки відображається в інформації про хід торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція (при нормальному перебігу торгів або через особливу ставку).Якщо один з учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною та пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.Якщо на момент завершення електронних торгів не надійшло жодної цінової пропозиції, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

Після закінчення електронних торгів (закінчення терміну аукціону з урахуванням його можливого продовження) на веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів.Не пізніше наступного робочого дня Система автоматично формує і розміщує на веб-сайті протокол електронних торгів по лоту.В протокол вноситься наступна інформація:

 • дата і час початку та завершення електронних торгів;
 • реєстраційний номер лота;
 • назва лота;
 • стартова ціна і ціна продажу лота, цінові пропозиції учасників, особливі ставки покупки лота учасників, якщо вони мали місце;
 • сума сплаченого гарантійного внеску;
 • розмір винагороди за організацію і проведення електронних торгів, яку повинен сплатити переможець електронних торгів, і реквізити рахунку для її сплати;
 • відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника);
 • дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота;
 • реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно.

Не пізніше наступного робочого дня Система розміщує аналогічний протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в особистому кабінеті переможця.

У протоколі вказуються прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – переможця електронних торгів, серія і номер документа, що засвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону (за наявності).У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, вказуються її найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження та номер контактного телефону (за наявності).

У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

Протокол електронних торгів підписується Організатором і не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується у відповідному особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця).

У разі якщо сума (в тому числі винагорода за організацію і проведення електронних торгів), що підлягаю сплаті переможцем електронних торгів не зарахована на рахунок одержувача у визначений термін, гарантійний внесок йому не повертається, а переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, яка була перед ціною, запропонованою переможцем, який не сплатив належної грошової суми за придбане майно.

На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку:

 • зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, що дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди за організацію і проведення електронних торгів по цьому лоту, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця)
 • сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронних торгах майна і залишається Організатору в рахунок оплати наданих їм послуг з проведення електронних торгів;
 • різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди за організацію і проведення електронних торгів перераховується переможцем на рахунок Організатора в разі, якщо майно реалізоване за ціною, вищою за стартову.

Після повного розрахунку переможця за придбане майно (в тому числі сплати винагороди за організацію і проведення електронних торгів) на підставі протоколу про проведення електронних торгів та платіжного документа, що підтверджує сплату додаткової винагороди за організацію і проведення електронних торгів (у разі, якщо майно реалізувалося за ціною вище за стартову), виконавець протягом п’яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги.

Підписаний та скріплений печаткою приватного виконавця або затверджений начальником відділу державної виконавчої служби акт виконавець видає або направляє переможцю електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) Організатору.

Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі / відправки акта про проведені електронні торги переможцю всі арешти і заборони з такого майна знімаються виконавцем (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів щодо забезпечення позову).Копії постанови виконавця про зняття арешту з реалізованого майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після його винесення переможцю та відповідному органу (установі) для зняття арешту.Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством.

У разі придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з публічних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.

Електронні торги вважаються такими, що не відбулися в разі:

 • відсутності учасників електронних торгів;
 • несплати усіма учасниками, які зробили цінові пропозиції і поетапно були визначені переможцями електронних торгів, належної грошової суми;
 • ненадходження ні від одного учасника цінової пропозиції.

Торги по фіксованій ціні вважаються такими, що не відбулися у разі:

 • ненадходження жодної заявки на придбання майна протягом терміну їх проведення;
 • несплати вартості лота усіма учасниками, які подали заявки на придбання майна.

Підставою для зупинки електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) в цілому або за окремими лотами є:

 • рішення суду про призупинення реалізації арештованого майна;
 • призупинення здійснення виконавчих дій у випадках, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;
 • відкладення проведення виконавчих дій;
 • наявність технічних підстав, що виключають роботу Системи, виключно на період відновлення її працездатності.

У разі надходження постанови державного виконавця про зупинення вчинення виконавчих дій або постанови про відкладення провадження виконавчих дій Організатор зобов’язаний негайно зупинити електронні торги (торги по фіксованій ціні) і відновити їх при отриманні постанови виконавця про продовження примусового виконання рішення або закінчення терміну відкладення виконавчих дій.У постанові виконавця в обов’язковому порядку вказується номер лота, електронні торги з реалізації якого підлягають зупиненню або відновленню.

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
В розумінні реєстраційного законодавства приватний будинок і земельна ділянка, на якій він розташований, — це різні об’єкти нерухомого майна

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
"СтягниБорг" автоматично формує документ згідно з вимогами закону

Виконавча діяльність

Статті • Стягнення боргiв
Майнові права боржника за останні роки стали одним з основних активів боржника, на які можливо звернути стягання в межах виконавчого провадження

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Нові правила значно збільшують фінансове та трудове навантаження на фонди

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Понад 15% українців володіють криптовалютою і багато з них використовують її щодня

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують таку підставу звільнення