НБУ у березні застосував до двох банків та десяти небанківських фінустанов заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

8 квітня 2024, 09:00Новини344

Этот материал также доступен на русском

Суб’єкт первинного фінмоніторингу повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей тощо

 • Посилання скопійованоlink copied

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства в березні 2024 року застосував до двох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ “РВС БАНК“:

1) штраф у розмірі 21 000 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про ПВК/ФТ) та пункту 41 розділу IV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90). Порушення полягає в неналежному виконанні обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідна Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів;
 • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід:

2) штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог підпункту “б” пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині несвоєчасного повідомлення спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції, що відповідають ознаці, визначеній абзацом п’ятим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ*;

3) письмове застереження за порушення вимог пункту 22 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), в частині незабезпечення внесення до анкет клієнтів інформації, отриманої від клієнтів, достовірність якої підтверджується наявними в банку документами;

АБ “УКРГАЗБАНК” – штраф у розмірі 500 000,00 грн за порушення вимог пункту 161 додатка 9 до Положення № 65, що полягає в незабезпеченні банком належного застосування ризик-орієнтованого підходу до встановлення ділових відносин / під час обслуговування клієнтів, які є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою, або іншою особою, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою.

Довідково

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей, особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою встановлення обґрунтованого рівня ризику діловим відносинам (проведенню фінансової операції без встановлення ділових відносин), унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу несе відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей, особами, пов’язаними з політично значущими особами, ризик-орієнтованого підходу, включаючи встановлення необґрунтованого рівня ризику діловим відносинам (проведенню фінансової операції без встановлення ділових відносин) та/або вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставну відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин та/або проведення фінансової операції.

ТОВ “ФК “АП.МІ ФІНАНС” – штраф у розмірі 4 204 795,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене полягає в:

 • неналежному виконанні установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • неналежному застосуванні ризик-орієнтованого підходу, що полягає в неналежному виконанні обов’язку здійснювати оцінку (переоцінку) ризиків, притаманних діяльності установи та клієнтам, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ;
 • незабезпеченні установою, з урахуванням рекомендацій суб’єктів державного фінансового моніторингу, аналізу та виявлення фінансових операцій клієнтів, які мають достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності клієнтів, що є порушенням вимог частини другої статті 21 Закону про ПВК/ФТ;
 • незабезпеченні супроводження переказів коштів, зокрема інформацією про платника (ініціатора переказу) юридичну особу, що є порушенням вимог підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 14 Закону про ПВК/ФТ*;
 • неналежному виконанні обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ, що є порушенням вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 розділу ІV Положення № 90;

ПТ “ЛОМБАРД “ЗАСТАВНО-КРЕДИТНИЙ ДІМ – штраф у розмірі 799 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку здійснювати належну перевірку клієнтів, а саме щодо встановлення місця проживання або місця тимчасового перебування в Україні фізичної особи-нерезидента під час її ідентифікації та верифікації;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, у яких можна прочитати всі написані в них відомості, необхідні для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;
 • пункту 4 додатка 14 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), у частині незабезпечення виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій з метою оперативного виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності);
 • пункту 61 розділу IV Положення № 107 у частині неналежного виконання обов’язку на постійній основі формувати та вести в електронному вигляді переліки клієнтів із встановленими / переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику, та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії фізичної особи, яка є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою, або іншої особи, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою;
 • пунктів 6, 16 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі – Правила № 140), у частині порушення порядку формування показників інформації (статистичної звітності) з питань ПВК/ФТ, що подається до Національного банку, а саме в допущенні помилки в інформації (статистичній звітності) з питань ПВК/ФТ та поданні змін до інформації (статистичної звітності) з питань ПВК/ФТ з порушенням строку, встановленого Правилами № 140;

ТОВ “ФК “ІНВЕСТ ФІНАНС – штраф у розмірі 153 000,00 грн за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку установи розробляти, впроваджувати з урахуванням вимог законодавства, оцінки ризиків, притаманних її діяльності, внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, а саме здійснення ідентифікації та верифікації клієнта на підставі офіційного документа, який не був чинним (дійсним) на момент його подання, а також здійснення верифікації клієнта з порушенням установленого законодавством порядку;

ТОВ “СБ МАЛАКУТ”, ТОВ “ДИМЕТРА ФІНАНС”, ТОВ “ФК “АРТЕМ” – штрафи у розмірі 51 000,00 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 14 додатка до Правил № 140*, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені у Правилах № 140;

ТОВ “СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ” – штраф у розмірі 17 000,00 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України “Про валюту і валютні операції”, пункту 5 розділу II Правил № 140 та пункту 19 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку статистичної звітності про валютні операції за звітною датою;

ТОВ “АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП“, ПТ “СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД – письмові застереження за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140* та пункту 14 додатка до Правил № 140, що полягає у неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподанні звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені у Правилах № 140;

ТОВ “ФК “ЄДИНИЙ ПРОСТІР – письмове застереження за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 розділу IV Положення № 90 в частині неналежного виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

* У редакції, чинній на дату вчинення порушення.

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Огляд ринків

Статті • Війна з Росією; БОРГ-review
Наш співрозмовник – командир екіпажу БПЛА, капітан, служить у підрозділі аеророзвідки спеціального призначення "КОНДОР" Першої президентської бригади ОП "БУРЕВІЙ"

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
В цілях надання компенсації пошкоджене або знищене майно, яке знаходиться в районі бойових дій або на окупованих територіях, прирівнюється до знищеного

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
У межах заходу в Лондоні були презентовані практичні концепції юридичного механізму стягнення збитків

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Фонд регулярно здійснює постачання безпілотних літальних апаратів різного призначення для українських підрозділів

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
В розумінні реєстраційного законодавства приватний будинок і земельна ділянка, на якій він розташований, — це різні об’єкти нерухомого майна

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
"СтягниБорг" автоматично формує документ згідно з вимогами закону