Як відбувається продаж арештованого майна через електронні торги?

7 травня 2021, 09:54Новини621

Особлива ставка може бути подана учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу і кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу за стартову.

 • Посилання скопійованоlink copied

Арештоване майно боржників, а саме: нерухомість, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізується виключно з публічних торгів (аукціонів). Виставляється таке майно на торги виключно органами державної виконавчої служби, – повідомляє Простобанк.

Процедура проведення аукціонів регламентована Наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 р № 2831/5 про затвердження «Порядку реалізації арештованого майна». Наказом державне підприємство «Сетам» уповноважене на здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення системи реалізації майна, організацію та проведення електронних торгів, торгів з фіксованою ціною і на виконання інших функцій, передбачених Порядком.

Організатор і Партнери забезпечують постійний доступ учасникам до їх особистих кабінетів, а спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).

Реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження».

Якщо вартість майна боржника визначено в рішенні суду, виконавець передає майно на реалізацію за ціною, визначеною судовим рішенням, без проведення визначення вартості чи оцінки такого майна, крім рішень про конфіскацію майна. Вартість майна, визначена у звіті про оцінку майна, є дійсною на період реалізації арештованого майна.

Датою передачі майна на реалізацію вважається дата внесення в Систему інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною).

Організатор здійснює внесення в Систему інформації про арештоване майно (формування лота) і його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Заявка на реалізацію арештованого майна повинна містити такі дані:

 • повне найменування відділу державної виконавчої служби або прізвище ім’я, по батькові (за наявності) приватного виконавця, виконавчий округ, номер посвідчення приватного виконавця;
  номер виконавчого провадження відповідно до автоматизованої паспортної системи виконавчих проваджень;
 • повні найменування боржника та стягувача, їх адреси, код ЄДРПОУ – для юридичних осіб;
 • форма реалізації арештованого майна (електронні торги або торги по фіксованій ціні)
 • вид майна (вказується відповідно до категорій, які використовуються на веб-сайті);
 • найменування майна, включаючи назву моделі, модифікації і інші складові найменування, які вказуються відповідно до реєстраційної, технічної та іншої документації або наявними позначками в самому майні;
 • відомості про майно, яке передається на реалізацію, його склад, характеристики, опис, включаючи інформацію про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність;
 • місцезнаходження майна (для нерухомого майна – точну поштову адресу, для рухомого – адреса зберігача);
 • відомості про зберігача майна (найменування, фактична і юридична адреси, телефон, електронна адреса);
 • відомості про діючі обтяження майна, зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек);
 • вартість майна, переданого на реалізацію, визначена рішенням суду або відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»;
 • реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця для перерахування коштів;
 • адресу офіційної електронної пошти відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця;
  фото та / або відеоматеріали;
 • електронний цифровий або власноручний підпис начальника відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.У разі якщо заявку на реалізацію арештованого майна подав приватний виконавець, він підписує її самостійно з дотриманням умов, зазначених у цьому пункті.

Виконавець в термін не пізніше п’яти робочих днів після ознайомлення сторін з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна готує проект заявки на реалізацію арештованого майна. Державний виконавець надсилає заявку на реалізацію арештованого майна начальнику відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для підписання та передачі Організатору.

Організатор вносить в Систему інформацію про майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги (торги по фіксованій ціні)) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на третій робочий день з дати її отримання.

Лот вноситься за типом, найменуванням, категорії відповідно до класифікації, яка підтримується системою, що забезпечує вільний і прямий пошук за відповідними пошуковими критеріями (вид майна, назва, модель, регіон зберігання, стартова ціна, номер виконавчого провадження відповідно до автоматизованої паспортної системи виконавчого провадження та т.п.).

Після внесення лота в Системі автоматично визначається термін для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, який становить:

 • для торгів за фіксованою ціною – 5 календарних днів;
 • для лотів зі стартовою ціною до 5000,00 грн – 10 календарних днів;
 • для лотів зі стартовою ціною від 5000,01 до 1000 000,00 грн – 20 календарних днів;
 • для лотів зі стартовою ціною від 1000 000,01 грн – 30 календарних днів.

Дата початку проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) призначається на наступний після закінчення зазначених термінів день і відображається в інформаційному повідомленні, яке розміщується на веб-сайті автоматично після внесення інформації про лот в Систему.

Інформаційне повідомлення про електронні торги (торги по фіксованій ціні) має містити: загальну інформацію про електронні торги (торги по фіксованій ціні) та інформацію про майно (лот).

Програмні засоби Системи функціонують в цілодобовому режимі, за винятком проведення планових та позапланових профілактичних і / або технічних робіт, і забезпечують автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників через Інтернет-сайт.

Для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) учасник проходить процедуру реєстрації на веб-сайті, подає заявку на участь в електронних торгах по кожному лоту окремо, платить гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені Порядком.

Електронні торги починаються у визначенний в інформаційному повідомленні про електронні торги день та проводяться протягом одного робочого дня з 9 до 18 годин. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення терміну, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від моменту подачі останньої цінової пропозиції, але не пізніше 22 годин.

Кожен з учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Інтернет-сайт електронних торгів особливу ставку покупки лота.

Особлива ставка може бути подана учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу і кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу за стартову. Кожен учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів. Особлива ставка не повинна бути кратна кроку електронних торгів. Якщо учасником були подані цінові пропозиції в ході торгів, особлива ставка повинна бути вище його максимальної цінової пропозиції.

Після представлення особливої ​​ставки учасник може подавати інші цінові пропозиції.

Факт подачі особливої ​​ставки будь-яким з учасників відображається в інформації про хід торгів, яка доступна всім зареєстрованим учасникам. Розмір представленої особливої ​​ставки відображається в інформації про хід торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція (при нормальному перебігу торгів або через особливу ставку). Якщо один з учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною та пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною. Якщо на момент завершення електронних торгів не надійшло жодної цінової пропозиції, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

У разі якщо сума (в тому числі винагорода за організацію і проведення електронних торгів), що підлягає сплаті переможцем електронних торгів не зарахована на рахунок одержувача у визначений термін, гарантійний внесок йому не повертається, а переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, яка була перед ціною, запропонованою переможцем, який не сплатив належної грошової суми за придбане майно.

Після повного розрахунку переможця за придбане майно (в тому числі сплати винагороди за організацію і проведення електронних торгів) на підставі протоколу про проведення електронних торгів та платіжного документа, що підтверджує сплату додаткової винагороди за організацію і проведення електронних торгів (у разі, якщо майно реалізувалося за ціною вище за стартову), виконавець протягом п’яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги.

Підписаний та скріплений печаткою приватного виконавця або затверджений начальником відділу державної виконавчої служби акт виконавець видає або направляє переможцю електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Нові правила значно збільшують фінансове та трудове навантаження на фонди

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Понад 15% українців володіють криптовалютою і багато з них використовують її щодня

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують таку підставу звільнення

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
У полі зору міжнародної спільноти найголовніше в галузі безпеки – битва проти рашизму

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Іван Піддубний був тривалий час не лише найкращим борцем світу, а й пристрасним пропагандистом чесності у спорті

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Народні депутати України запропонували називати новітню версію фашизму саме так – рашизмом