Новини за темою
«реструктуризація валютної іпотеки»

Статті за темою
«реструктуризація валютної іпотеки»

Статті • Банкрутство

Норми, які регламентують додаткові підстави для закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи, неочікувано знаходяться у ст. 123 «Збори кредиторів»…

Статті • Банкрутство; Влада i люди

Загравання із валютними позичальниками зробили застосування процедур неплатоспроможності фізичних осіб вкрай проблемними