Зверніть увагу

Вимоги щодо сплати процентів за кредитом: визнати або відхилити

30 квітня 2021, 17:03Новини349

Право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування або у разі пред’явлення до позичальника вимоги.

  • Посилання скопійованоlink copied

Відповідно до висновків Великої Палати Верховного Суду, викладених в Постанові від 28.03.2018 у справі №444/9519/12, право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється:

  • після спливу визначеного договором строку кредитування або
  • у разі пред’явлення до позичальника вимоги згідно з ч. 2. ст. 1050 ЦК України.

Як зазначає Правова Константа, встановленню підлягає правова природа таких процентів, оскільки термін користування чужими грошовими коштами може використовуватись у двох значеннях.

Так, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 23.05.2018 у справі № 910/1238/17 були чітко розмежовані поняття «проценти за правомірне користування чужими грошовими коштами», та «проценти за неправомірне користування чужими грошовими коштами».

Уточнюючи правовий зміст цих термінів, у пункті 6.20 постанови у справі № 910/1238/17 Велика Палата Верховного Суду роз’яснила, що термін «користування чужими грошовими коштами» може використовуватися у таких значеннях: перше значення – це одержання боржником (як правило, за плату) можливості правомірно не сплачувати кредитору борг протягом певного часу; а друге значення – прострочення виконання грошового зобов`язання, коли боржник повинен сплатити гроші, але неправомірно не сплачує їх.

Відповідно до умов Кредитного договору №1 Банк надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (далі – «Кредит») у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Позичальник зобов’язується використовувати Кредит на цілі, зазначені Договором, своєчасно та у повному обсязі сплачувати Банку проценти за користування Кредитом, комісії, тощо, а також повернути Банку Кредит у терміни, встановлені цим Договором. Термін користування кредитом: з 01.01.2020 року по 01.01.2023 року. Розмір процентної ставки за користування Кредитом: 1,5 %. Щомісячно, в термін до 5 (п’ятого) числа включно поточного місяця, за попередній місяць, та в день остаточного повернення кредиту Позичальник сплачує Банку проценти за користування кредитними коштами на рахунок, що вказаний в Договорі. Нарахування Банком процентів за Кредитом здійснюється на фактичну суму заборгованості за Кредитом щомісячно, в останній робочий день поточного місяця. Положень про сплату процентів понад строк кредитування договір не містить .

У зв’язку з невиконанням Позичальником зобов’язань за Кредитним договором Банк, керуючись ч.2 ст. 1050 ЦК України звертається до суду, який своїм рішенням від 01.03.2021 року стягує на користь Банку всю суму заборгованості за договором, в тому числі і ту частину кредиту, яка має бути виплачена в термін до 01.01.2023 року.

У подальшому відносно такого Позичальника господарський суд відкриває провадження у справі про банкрутство. Банк, не отримавши задоволення своїх вимог за договором (в тому числі за рішенням суду), звертається до боржника (позичальника за договором) з грошовими вимогами. Банк при цьому здійснює донарахування процентів за користування кредитом після винесення судового рішення (тобто після пред’явлення вимоги про дострокове повернення суми позики).

У даному випадку мова йде про стягнення процентів за правомірне користування Позичальником коштами, а отже грошові вимоги Банку не підлягають визнанню.

Проценти за правомірне користування грошовими коштами

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Позиція Великої Палати ВС у справі №444/9519/12 полягає в тому, що проценти за правомірне користування грошовими коштами можуть нараховуватись лише в межах визначеного договором строку кредитування. Після спливу строку кредитування, нарахування процентів за користування кредитом припиняється в силу приписів статей 1048, 1054 ЦКУ. Так само, не нараховуються проценти і після винесення судом рішення про стягнення з боржника заборгованості за кредитним договором, якщо таку вимогу заявлено з урахуванням приписів ч.2 ст. 1050 ЦК України.

Дана практика втілена у наступних справах:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94828472

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96307819

Проценти за неправомірне користування чужими грошовими коштами

Правова позиція Великої Палати Верховного Суду у справі № 910/1238/17 зводиться до того, що відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України кредитний договір може встановлювати проценти за неправомірне користування боржником грошовими коштами як наслідок прострочення боржником виконання грошового зобов’язання, у зв’язку з чим такі проценти можуть бути стягнуті кредитодавцем й після спливу визначеного кредитним договором строку кредитування чи у разі пред’явлення до позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України.

У свою чергу відповідно до позиції Верховного Суду, викладеної у постанові об’єднаної Палати Верховного Суду від 26.10.2018 у справі №922/4099/17 та викладеної у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.04.2018 у справі №908/1394/17, стягнення 3% річних та інфляційних витрат можливе до моменту фактичного виконання зобов’язання та обмежується останніми 3 роками, які передували подачі позову.

Дана практика втілена у наступній справі: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96170869

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Судова практика

Статті • Стягнення боргiв
Верховний Суд неодноразово звертав увагу на поновлення процесуальних строків, пов'язаних з війною

Судова практика

Статті • Стягнення боргiв
6 липня 2023 року в ВР зареєстровано проєкт Закону № 9462 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень про судовий контроль"

Судова практика

Статті • Стягнення боргiв
Часто єдиним ефективним способом призначити особі її заслужену пенсію за віком є лише звернення до суду

Судова практика

Статті • Стягнення боргiв
Погане фінансування судів завжди негативно позначається на їх функціонуванні та оперативності

Судова практика

Статті • Стягнення боргiв
Крім того, судді розповіли і про закордонний досвід щодо процедури банкрутства та порівняли його з українським

Судова практика

Статті • Стягнення боргiв
Норми законодавства, які допускають неоднозначне або множинне тлумачення, завжди трактуються на користь особи